Fotbalový Skřítek – jak to začalo

Počátky myšlenky na tvorbu filmu s fotbalovou tematikou se datují na přelom roku 2016 a 2017. Miki přišel se záměrem natočit retrospektivní částečně biografický film, který by mapoval podrobně celou fotbalovou sezonu. S Lukáš jsme měli připravenou variantu „vendeta“, kdy se mělo jednat o jakési opakování před dávnými lety zpackaného zápasu.

Na úvodním setkání tvůrčího týmu 4 Friends Film, které proběhlo 14. ledna 2017 byly ustaveny základní synopse připravovaného filmu pod pracovním názvem „Trenérova tajná finta“. Diskutované téma byla samotná stopáž filmu. Panovala shoda, že chceme min 40 minutový formát, v závislosti na scénáři s tím, že bychom rádi „celovečerák“, ale na to ještě bylo brzy.

Vypracování scénáře vzal na svá bedra Miki. Prvotní verze byla hotová do jednoho měsíce. Zároveň pracovní název „Trenérova tajná finta“ byl nahrazen prozajičtějším „Fotbalový Skřítek“. Slovo skřítek je zde záměrně použito jako jistý dvojsmyl, neboť tak zní jméno hlavního hrdiny, který je shodou okolností zároveň menšího vzrůstu. Velké „S“ v názvu filmu tedy není pravopisnou chybou, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale právě naznačuje, že se jedná o jméno 😉

Samozřejmě každá sranda něco stojí a tak jsme se rozhodli projekt zkusit zafinancovat prostřednictvím „crowdfunding“ kampaně na serveru startovac.cz (více v samostatném článku)

Vlasta