Fotbalový Skřítek – jak to začalo

Počátky myšlenky na tvorbu filmu s fotbalovou tematikou se datují na přelom roku 2016 a 2017. Miki přišel se záměrem natočit retrospektivní částečně biografický film, který by mapoval podrobně celou fotbalovou sezonu. S Lukáš jsme měli připravenou variantu „vendeta“, kdy se mělo jednat o jakési opakování před dávnými lety zpackaného zápasu.

Na úvodním setkání tvůrčího týmu 4 Friends Film, které proběhlo 14. ledna 2017 byly ustaveny základní synopse připravovaného filmu s pracovním názvem „Trenérova tajná finta“ na základě podnětů a nápadů členů skupiny. Diskutované téma byla samotná stopáž filmu. Panovala shoda, že chceme min 40 minutový formát, v závislosti na scénáři s tím, že bychom rádi „celovečerák“, ale na to ještě bylo brzy.

Vypracování scénáře vzal na svá bedra Miki na základě synopsí které jsme si vytyčili na úvodním setkání. Prvotní verze byla hotová do jednoho měsíce. Zároveň pracovní název „Trenérova tajná finta“ byl nahrazen prozajičtějším „Fotbalový Skřítek“. Slovo skřítek je zde záměrně použito jako jistý dvojsmyl, neboť tak zní jméno hlavního hrdiny, který je shodou okolností zároveň menšího vzrůstu. Velké „S“ v názvu filmu tedy není pravopisnou chybou, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale právě naznačuje, že se jedná o jméno 😉

Samozřejmě každá sranda něco stojí a tak jsme se rozhodli projekt zkusit zafinancovat prostřednictvím úspěšné „crowdfunding“ kampaně na serveru startovac.cz (více v samostatném článku)

V této fázi se Miki předvedl jako schopný organizátor, který plně převzal producentskou taktovku a dokázal zajistit další peníze jak od sponzorů, tak i vyjednat finanční podporu z Olomouckého kraje. Stejně tak zajistil, že domovskou scénou pro natáčení se stal areál fotbalového hřiště ve Vrahovicích a zajistil i další lokace. V neposlední řadě se postaral také o výběr herců pro dané role.

Technickou stránku v podobě vybavení a zajištění techniky měl na starosti hlavní kameraman Marek Gerhard. Rovněž na jeho doporučení se natáčelo na „cinemascope“ formát 2,35 – tedy lajcky řečeno super širokouhlý obraz s filmovou snímkovací frekvencí 23,89 fps pro „měkčí“ podání obrazu.

Samotnému natáčení předcházely ještě úpravy původního scénáře, kdy jsme s Lukášem Slukou vymýšleli paraelní dějové linky a nové scény pro obohacení děje, což bylo nezbytné pro rozsah celovečerního filmu. Odhadovaná stopáž před začátkem natáčení byla 90 minut.

K samotnému průběhu natáčení, bude později samostatný článek

Vlasta