Jak pokračuje práce na filmu?

Opět přináším aktuální informace o tom, jak to vypadá s dokončováním filmu. Ožehavé téma je zvuk, tedy jeho finalizace. Krom nahrávání ruchů, z nichž některé jsme nahrávali 6.4.2019 u mého kamaráda Oldu Voždu v Kroměříži je třeba „vyčistit“ nahrávky dialogů.

Kvalita nahrávek bohužel nebyla vždy stoprocetní, a tak je nyní nutno odfiltrovávat různé rušivé elementy. Bohužel možnost opravit scény, které byly natáčeny ve zvukově nevyhovujících lokacích formou postsynchronu byla zavržena a zbývá tedy varianta zdlouhavé a náročné práce formou postprodukčních oprav.

Co se týče nahrávání ruchů, jde o to podpořit výsledný zvuk například zvýrazněním zvuku kroků, otvírání/zavírání dveří, ale i třeba sednutí na židli a další spousty detailů, jenž pomáhají dotvořit celek. K článku přiládám několik fotografií. Jak točí ruchy profící se můžete v tomto videu.