ADR aneb natáčíme postsynchron

Když si do slovníku cizích slov zadáte frázi postsynchron, dozvíte se, že se jedná o dodatečné ozvučení filmu. Jedná se zejména o jakousi nutnost nahrazení původního zvukového záznamu, který je vzhledem k např. nevyhovující lokaci pro účely filmu nepoužitelný.

Po novu se rovněž můžete setkat s termínem ADR – automatic dialogue replacement. No a jednu takovou „nahrazovací“ seanci jsme realizovali 3.3.2019 v poněkud „partyzánských“ leč zcela vyhovujících prozatimních prostorech divadla Point za což tímto dodatečně děkujeme. Jak z přiložených fotek vidno, některé aktéry všude přítomné rekvizity nenechaly chladnými a někteří v sobě možná i poodhalili to, co vlastně poodhalit nechtěli 😉

Video z natáčení