ADR aneb natáčíme postsynchron

Když si do slovníku cizích slov zadáte frázi postsynchron, dozvíte se, že se jedná o dodatečné ozvučení filmu. Jedná se zejména o jakousi nutnost nahrazení původního zvukového záznamu, který je vzhledem k např. nevyhovující lokaci pro účely filmu nepoužitelný.

Po novu se rovněž můžete setkat s termínem ADR – automatic dialogue replacement. No a jednu takovou „nahrazovací“ seanci jsme realizovali 3.3.2019 v poněkud „partyzánských“ leč zcela vyhovujících prozatimních prostorech divadla Point za což tímto dodatečně děkujeme. Jak z přiložených fotek vidno, některé aktéry všude přítomné rekvizity nenechaly chladnými a někteří v sobě možná i poodhalili to, co vlastně poodhalit nechtěli 😉

Video z natáčení

V zásadě lze k postsynchronu říci:

  • pokud nechcete předabovat komplet celý film, ale pouze opravit určité úseky, je dobré použít stejný mikrofon kterým se snímal kontaktní zvuk
  • pokud opravujete venkovní scény, optimálně je lepší je znovu nasnímat venku. Což může být technicky obtížné. Pokud tedy točíte v místnosti, je třeba dodatečně softwarově odstranit „dozvuk“ místnosti. V našem případě se osvědčilo Adobe Audition a funkce „Dereverb“. Existuje samozřejmě široká škála různých plugin s totožnou funkcí. K nahrávce poté přimícháte „ruchovou stopu“ z původní nahrávky, popřípadě dotatečně dosnímáte ruch exteriéru.
  • doporučuje se dodržet vzdálenost od mikrofonu v souvislosti s postavením osob v daném obraze. V postrodukci lze sice částečně „vzdálenost“ nasimulovat, zde platí že čím blíže jste k mikrofonu, tím více basů, naopak pokud chcete nevodit pocit vzdálenosti, ubíráte výšky. Přesto je lepší se dodržet vzdálenost od mikrofonu již při záznamu.
  • co se týče samotné synchronizace s původním záznamem, můžete využít různé komerční programy které podporují zobrazení textu s obrazem a podobně. Pro naše účely se poměrně dobře osvědčilo postup, kdy se pustila do sluchátek původní stopa a dabér opakoval text se zpožděním, čím získal jakousi nápovědu.
  • softwarově po té dorovnáte dle dle původní stopy. Existují i funkce „stretch“ které umožňují neztrátově „natáhnout“, či „zkrátit“ jednotlivá slova, či fráze tak aby se dosáhlo co nejlepší shody s původním stopou.